Ostatnie zamówienia przyjmujemy na godzinę przed zamknięciem lokalu.